Bộ 187 馬 mã [8, 18] U+9A05
chuy
zhuī
  1. (Danh) Ngựa lông trắng lẫn xanh.
  2. (Danh) Tên con ngựa hay của Hạng Vũ . ◇Sử Kí : Tuấn mã danh Chuy, thường kị chi 駿, (Hạng Vũ bổn kỉ ) (Hạng Vũ có con) tuấn mã tên là Chuy, thường cưỡi.
  3. (Danh) Họ Chuy.